﷽ | راه ما راه امام حسین علیه السلام است

این سایت به روز میشود با محتوایی ماندگار و در خور انسان ها

﷽ | راه ما راه امام حسین علیه السلام است

این سایت به روز میشود با محتوایی ماندگار و در خور انسان ها

﷽ | راه ما راه امام حسین علیه السلام است
طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب با موضوع «دشمن شناسی» ثبت شده است

آدم هایی که به خبرگزاری هایی مانند BBC فارسی و صدای شیطان (VOA) وصل میشوند، نه ذی شعورند و نه جاهل! این افراد عامدانه و با قصد و نیت قبلی صفت و مَنِش خائن، نمکبحرام، وطنفروش، میهن فروش، متقلب، خیانتکار و خیانتپیشه به خود میچسبانند و آن را یدک میکشند، البته بصورت محسوس و نامحسوس، این از ویژگی دنباله روهای این مزدوران ...

همانطور که این عَنگلستان کودتای 28 مرداد را با عبارت "هم اکنون دقیقا نیمه شب است" به راه انداخت، و مجال این متن را نمیگیرد که رسم و روال فتنه انگیزی های این کشور کثیف را بیان کرد، اما اشاره ای کوچک با مثال روز خالی از لطف نیست .

همانطور که از اول اشاره شد پیروان این خبرگزاری های کثیف حول چه محورهایی میچرخند و هدفهای بی سرانجام شومی را دنبال میکنند! و صدالبته بالادستان این خبرگزاری ها هم الحق کم نمیگذارند برای چاکران و نوکران و همراهانشان، اما این افراد وقتی به وب سایت اینترنتی BBC سر میزنند و مشغول خواندن سرتیترهایی خبرپراکنی و شبحات و شایعه ها هستند، وقتی به این خبر میرسند! ناگهان دانشمند ایرانی از نوع حشره شناس را منفور در ذهن ثبت و تلقی میکنند و با کراهت بیشتری ایرانی بودن و بی ملیت بودن خود را اشاعه میدهند! از طرفی وقتی که وب سایت اینترنتی روزیاتو با انتشار مقاله ای مشابه تیتر خبر را طور دیگری بیان میکند که زمزمه خبر درست و گزاف و شایعه از آن به گوش نمیخورد!

هنگامی که شما مقابل رسانه هستید، مغر قدرت تجزیه و تحلیل را از دست میدهد و ذهن شما دیگر توان تفکیک پذیری مسائل خوب و بد از قبل و بعد خبر را ندارد! 

 

هنگامی که دول مختلف ایرانی همگام با دول مختلف غیر ایرانی پیش میروند ...

یک زمانی رسانه های مضر و مباین و مغایر اینترنتی مانند این سایت، متحمل اینگونه خبری میشوند، و از دولت های بی ثبات اسلامی نیز همسو و همگام اینچنین و اینچنین قدم بر میدارند . 

سایت اینترنتی وزارت اطلاعات (Vaja)  مانند دیگر مقالات، سلسله مطلبی سه قسمتی تحت عنوان انگیزه های جاسوسی منتشر کرده است که برای هر نوع انسانی قابل توجه و مطالعه است .


 انگیزه های جاسوسی